Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Η εταιρεία μας έχει σε λειτουργία 3 δομές Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Στη Ζαγορά Πηλίου, στο Μαντούδι Ευβοίας και στο Σιδάρι Βόρειας Κέρκυρας με δυνατότητες απασχόλησης από 70 έως 100 παιδιά ανά δομή.

Τι είναι τα ΚΔΑΠ:

Τα ΚΔΑΠ είναι δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που λειτουργούν καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από την 13:30 έως τις 21:00, ενώ όταν δεν είναι ανοιχτά τα Δημοτικά σχολεία, λειτουργούν πρωινά τμήματα.

Τα ΚΔΑΠ παρέχουν δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου παιδιών, ηλικίας από 5 μέχρι 12 ετών, με την ανάπτυξη οργανωμένων ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων όπως:

 • Εικαστικές δραστηριότητες
 • Χορός – κινητικά παιχνίδια
 • Δημιουργική απασχόληση
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Μουσικοκινητικές δραστηριότητες
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας και άθλησης,
 • Αναγνωστήριο δημοτικού
 • Συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, εκθέσεις ημερίδες, παραστάσεις

Οι δραστηριότητες παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό, μέσα στους άνετους, ασφαλείς και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους των Κέντρων.
Επίσης για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΔΑΠ συνεργάζονται – απασχολούνται και εξωτερικοί συνεργάτες όπως μουσικολόγοι, εκπαιδευτές πληροφορικής αλλά και παιδίατροι, που επισκέπτονται τους χώρους των ΚΔΑΠ κάθε εβδομάδα όπου εκτός από περιστατικά που τυχόν προκύπτουν, συζητούν με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς διάφορα θέματα υγείας και υγιεινής.

Στόχοι των Κέντρων είναι:

 • Να βοηθήσουν τα παιδιά να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές τους ικανότητες
 • Να προσφέρουν πλούτο ερεθισμάτων.
 • Να αποτελέσουν χώρους όπου τα παιδιά θα συναντούν φίλους και θα επικοινωνούν μαζί τους
 • Όλα τα γνωστικά αντικείμενα που παρέχονται να έχουν τη μορφή παιχνιδιού και όχι μαθήματος
 • Να ανήκει στα παιδιά η επιλογή αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθούν, τον τρόπο με τον οποίο θα το προσεγγίσουν και τον χρόνο που θα αφιερώσουν.
 • Να αποφορτίσουν το πιεσμένο πρόγραμμα των εργαζομένων γονέων στο σπίτι.
 • Να στηρίξουν τις εργαζόμενες μητέρες στη φύλαξη των παιδιών τους πέραν του σχολικού ωραρίου.